Chính sách bảo hành

Dịch vụ bán hàng trước

Cung cấp chi tiết về quy trình sản xuất
Chỉ định nhà thiết kế kiểm tra các tệp và tác phẩm nghệ thuật.

Dịch vụ bán hàng

Thiết kế giải pháp tùy chỉnh
Làm mẫu thô để kiểm tra lần đầu.
Gửi mẫu cho khách hàng để tham khảo trước.

Dịch vụ sau bán hàng

Bảo hành chất lượng một năm với bảo trì suốt đời.
Chúng tôi sẽ không bao giờ miễn trừ trách nhiệm của mình đối với các lỗi thuộc sở hữu của sản phẩm.
Thời gian phản hồi: khi nhận được thông báo của người dùng, chúng tôi đảm bảo hỗ trợ sau bán hàng 24 giờ.
Điều tra qua email: đội ngũ hậu mãi của chúng tôi sẽ gửi email cho người dùng hàng tháng trong thời gian bảo hành để theo dõi tình trạng hoạt động của bao bì, đồng thời phát hiện và giải quyết các vấn đề, nếu cần.
Lặp lại lệnh: phản hồi nhanh nhất để tiết kiệm thời gian của khách hàng.
Vui lòng gửi hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin: info@minimoqpackaging.com